Aké sú možnosti liečby bronchiektázie?

Kategória: Lieky a liečba | 0

Bronchiektásis, známa tiež pod názvom bronchiektázia, je nevyliečiteľná. Terapia sa zameriava na zvládanie infekcií a vylučovania sekrétu, uvoľňovanie upchatých dýchacích ciest, niekedy na chirurgické odstránenie postihnutých častí pľúc, embolizáciu a prevenciu komplikácií.

Nemali by sa používať lieky, ktoré potláčajú kašeľ, pretože často vedú k zhoršeniu stavu.

Včasná a efektívna liečba môže značne zredukovať komplikácie, ako sú napr. nízka hladina kyslíka v krvi, kolaps dýchacích ciest, hemoptýza (vykašliavanie krvi alebo krvavého spúta) a cor pulmonale (CP) (ochorenie srdca zapríčinené veľmi vysokým odporom pri prietoku krvi pľúcami).

Infekcie – liečené antibiotikami, bronchodilátormi a fyzikálnou terapiou na zlepšenie uvoľňovania sekrétu. Ako prevencia opätovného výskytu infekcie sa môžu dlhodobo predpisovať antibiotiká; platí to najmä v prípadoch, keď má pacient cystickú fibrózu. Zvyčajne sa podávajú orálne antibiotiká, pokiaľ nejde o ťažko liečiteľnú infekciu, v takom prípade sa antibiotiká podávajú intravenózne.

Bronchodilátory – uvoľňujú svaly a otvárajú dýchacie cesty. Zvyčajne sa inhalujú ako jemný aerosol pomocou inhalátora alebo nebulizéra. Inhalovaným bronchodilátorom liek ide rovno do pľúc a rýchlo pôsobí.

Hydratácia – ak pacient konzumuje veľa tekutín, najmä vody, je menej pravdepodobné, že hlien v dýchacích cestách zhustne a stane sa lepkavým. Hustý a lepkavý hlien sa ťažšie vykašliava.

Zápal a nahromadenie hlienu:

  • Kortikosteroidy – na zápal budú pravdepodobne predpísané inhalované kortikosteroidy. Ak sa terapia steroidmi dôsledne dodržiava, tvorba hlienu a zúženie dýchacích ciest sa môže značne znížiť, čo zabráni postupu bronchiektázy.
  • Mukolytiká a slaný fyziologický roztok sa podávajú na zriedenie hnisu a hlienu. Podľa príručky Merck Manual je účinnosť mukolytík neistá.
  • Posturálna drenáž (odtok sekrétov) a poklep hrudníka – používajú sa na odvádzanie hlienu. Posturálna drenáž využíva tiaž; pacient zaujíma určité polohy v určitých uhloch, aby sa vyčistili upchaté dýchacie cesty. Poklep hrudníka je systém klepkania (plieskania) ohnutými dlaňami. Niekedy sa to nazýva fyzikálna terapia hrudníka alebo poklepkávanie hrudníka. Po hrudníku a chrbte sa opakovane búcha miskovito ohnutými rukami alebo nejakou pomôckou – pomáha sa tak uvoľniť hlien, aby ho pacient mohol vykašlať. Ak je poklepávanie hrudníka pacientovi nepríjemné, môže sa zvoliť elektrický (mechanický) perkusor hrudníka alebo nafukovacia terapeutická vesta, ktorá využíva vysokofrekvenčné rádiové vlny. Existuje tiež malé prenosné zariadenie, cez ktoré pacient vydychuje – toto zariadenie spôsobuje vibrácie, ktoré pomáhajú uvoľňovať hlien.

Bronchiálna obštrukcia – bronchoskopia sa používa na odstránenie čohokoľvek, čo spôsobuje zablokovanie dýchacích ciest a čo by mohlo spôsobiť ich vážne poškodenie. Obštrukcie môže spôsobiť napríklad arašid uviaznutý v dýchacích cestách. Bronchoskop – dlhá, úzka, ohybná trubica so svetlom a kamerou na konci sa zasúva do dýchacích ciest cez ústa alebo cez nos; lekár môže sledovať vnútrajšok dýchacích ciest na monitore.

Operácia – môže sa stať, že je potrebné chirurgicky odstrániť časť pľúc (zriedkavo). Operácia je len možnosť voľby, ak je postihnutá len jedna polovica pľúc, najlepšie jeden pľúcny lalok alebo jeho časť. Operácia sa tiež odporúča pacientom, ktorým sa napriek liečbe stále vracajú infekcie a taktiež tým, ktorí vykašliavajú veľa krvi.

Embolizácia  – používa sa namiesto operácie na zastavenie krvácania u pacientov, ktorí vykašliavajú veľa krvi. Na vstrieknutie substancie, ktorá blokuje krvácajúcu cievu, sa používa katéter.

Kyslíková terapia – poskytuje sa pacientom, ktorí majú nízku hladinu kyslíka v krvi. K tomu môže prísť, ak je bronchiektázia veľmi rozšírená a spôsobuje respiračný kolaps.

Dýchavica alebo skrátený dych – môžu sa predpísať orálne podávané alebo inhalované kortikosteroidy, buď samostatne alebo s bronchodilátormi.

Transplantácia pľúc –zvyčajne sa odporúča pacientom s pokročilou bronchiektáziou, ktorí tiež majú cystickú fibrózu.

Výhľad (prognóza)

Závisí od viacerých faktorov, ale hlavne od toho, ako dobre sú infekcie a možné komplikácie zvládané, ako aj od ich prevencie. Najlepšie výsledky má liečba, s ktorou sa začne včas. Pacienti, ktorí majú zároveň ďalšie zdravotné ťažkosti, mávajú vo všeobecnosti horšie výsledky. Príkladom takýchto ďalších ťažkostí sú napr. chronická bronchitída a emfyzém. Horšie výsledky tiež mávajú ľudia s takými zdravotnými komplikáciami ako sú napr. pľúcna hypertenzia alebo cor pulmonale.

Zdroj:http://www.medicalnewstoday.com/articles/185772.php