2% pre slané deti v roku 2016

Kategória: Priatelia slaných detí | 0

Naše občianske združenie sme opäť zaregistrovali ako príjemcu 2% z Vašich daní. Peniaze chceme využiť na priamu podporu detí a dospelých s cystickou fibrózou. Sme si vedomí, že len s podporou Vás samotných ako aj Vašich rodín a priateľov sa nám podarí vyzbierať toľko finančných prostriedkov, aby sme kladne vybavili všetkých žiadateľov.

ZAMESTNANCI

 •    do 15.2. 2016 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 •    požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 •    z potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate:
 1.  2% z Vašej zaplatenej dane – je to maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Suma musí byť minimálne 3 Eurá.
 2.  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.
 • vyplníte Vyhlásenie, kde je uvedený prijímateľ Vašich 2% (3%) ako aj čiastka, ktorú mu chcete poukázať
 • ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 • tlačivo Vyhlásenie a Potvrdenie je potrebné doručiť do 30.4. 2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.  Adresy daňových úradov nájdete na stránke finančnej správy.

NOVINKA v roku 2016: Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2016 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane.
 •  Do kolónky ROK sa píše 2015.
 • Obe tieto tlačivá sa  podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.
 • Naše združenie nemá SID

FYZICKÉ OSOBY

Vypočítajte si:

 1.  2 % z Vašej zaplatenej dane – je to maximálna suma, ktorú môžete poukázať, ak ste v roku 2015 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Suma musí byť minimálne 3 Eurá.
 2.  3% z Vašej zaplatenej dane, ako ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2015 dobrovoľnícky pracovali.
 • v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa
 • riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote (zvyčajne do 31.3.2016) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Adresy daňových úradov nájdete na stránke finančnej správy.

 • ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!

NOVINKA v roku 2016: Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)

Poznámky:

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2015. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.
 • Naše združenie nemá SID

PRÁVNICKÉ OSOBY – poukázanie 1,0% (2%)

POZOR:

 •  Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)
 • Vypočítajte si Vaše 1,0 % (2%) z dane z príjmov právnickej osoby. Minimálna poukázaná suma v prospech jedného prijímateľa je 8 Eur.
 • V daňovom priznaní časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0 % ( 2%) z dane v prospech 1 prijímateľa
 • Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2016) na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Adresy daňových úradov nájdete na stránke finančnej správy.

NOVINKA v roku 2016: Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

Poznámky:

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
 • Naše združenie nemá SID

Podrobnejšie informácie nájdete aj na stránke www.rozhodni.sk, prípadne kontaktujte autora tohto príspevku.