Ako môžete poukázať svoje 2 % z daní v roku 2009?

Kategória: Priatelia slaných detí | 0

Podrobný popis, ako poukázať 2% svojich daní pre naše občianske združenie – Priateľov slaných detí. Postup pre zamestnancov, fyzické osoby aj právnické osoby.

1. ZAMESTNANCI

– do 15.2.2009 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
– požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
– z potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate 2%. Suma 2% musí byť minimálne 100 Sk
– vyplníte Vyhlásenie (PDF alebo DOC), kde je uvedený prijímateľ Vašich 2% ako aj čiastka, ktorú mu chcete poukázať
– tlačivo Vyhlásenie a Potvrdenie je potrebné doručiť do 30.4. 2009 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.  Adresy daňových úradov nájdete na stránke www.drsr.sk
Poznámky:
– do kolónky ROK sa píše 2008
– tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
– čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne – platí pre naše združenie, SID nemáme.

2. FYZICKÉ OSOBY

– vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby. Suma musí byť minimálne 100 Sk.
– v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa
– riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote (zvyčajne do 31.3.2009) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska). Adresy daňových úradov nájdete na stránke www.drsr.sk

Poznámky:
– čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
– okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate

3. PRÁVNICKÉ OSOBY

– vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov právnickej osoby. Minimálna poukázaná suma musí byť 250,- Sk.
– v daňovom priznaní sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov.
– pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam všetky potrebné údaje o organizácii ako aj sumu, ktorú chcete poukázať
– riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Adresy daňových úradov nájdete na stránke www.drsr.sk

Poznámky:
– čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
– okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre právnické osoby už nepodávate.
– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

UPOZORNENIE:
Vyhlásenie sa vyplňuje v slovenských korunách.
Naše združenie nemá SID.

Tlačivo Vyhlásenie pre zamestnancov PDF, Vyhlásenie pre zamestnancov DOC   a Potvrdenie o zaplatení dane nájdete v sekcii Na stiahnutie.

Vyhlásenie pre zamestnancov je už predvyplnené a pripravené na vyplnenie priamo v počítači.

Podrobnejšie informácie nájdete aj na stránke www.rozhodni.sk, prípadne kontaktujte autora tohto príspevku.