Respiračná fyzioterapia pre cystickú fibrózu

Kategória: Rehabilitačné techniky | 0

International Cystic Fibrosis Physiotherapy Workshops for Central and Eastern European Countries

V dňoch 1. – 3. 5.2015 sa konalo v Krakove (Poľsko) medzinárodné školenie zamerané na Respiračnú fyzioterapiu pre cystickú fibrózu (CF). Workshop bol organizovaný CF Europe a Polskym Towarzystvom Walki z Mukowiscydoza . Účasť prijali fyzioterapeuti z Belgicka, Litvy, Macedónie, Slovinska, Čiech, Ukrajiny, Srbska a Poľska. Slovensko zastupovali fyzioterapeuti Katarína Jankovičová (Bratislava)a Petra Kolcunová (Košice).

Program bol zameraný hlavne na dychové techniky a motiváciu pacientov vykonávať fyzioterapiu. V úvode prvého dňa odznela prednáška Prof. Doroty Sands z Varšavy, ktorá sa zamerala na základné princípy a liečbu CF. Prezidentka CF Europe Karleen De Rijcke (Belgicko) hovorila o štandardoch, registri a úspešnosti liečby v jednotlivých krajinách Európy. Fyzioterapeutka Justyna Rostocka- Cholewa priblížila problematiku domácej fyzioterapie aj z vlastných rodinných skúseností. Zaoberala sa nielen hygienou DC (dýchacie cesty), ale aj aktivitou a športami, kde vyzdvihla nutnú potrebu sebadôvery pacientov vedúcu k možnosti viesť bežný život aj s CF.

V druhý deň lektori, respirační fyzioterapeuti z Belgicka Erik Van den Bon a Annelies Meeus, teoreticky aj prakticky ukázali postupy liečby zo svojej krajiny, ktorými za posledné roky dosiahli pozitívne výsledky. Najväčšiu pozornosť venovali hygiene horných dýchacích ciest, správnemu smrkaniu nosa, preplachom, ktoré sme si všetci vyskúšali.

lektor Erik

preplach nosa

V starostlivosti o dolné dýchacie cesty používajú podporné pásy. K samotnému výdychu pristupujú veľmi jemne. Dôraz kladú na celkovú relaxáciu, čomu prispôsobujú polohu a manuálne kontakty. V oblasti inhalácii dodržiavajú efektívne fázy dychu, pričom prezentujú nádych v trvaní až do 10 – 12 sekúnd, s následnou 3- sekundovou pauzou a kľudným relaxovaným výdychom.

U malých detí od narodenia individuálne podľa potreby prečisťujú HCD (horné dýchacie cesty) preplachmi, používajú masku s PEP a brušný pás.

Ich snaha je ušetriť čas pacienta, preto kombinujú PEP s AD (autogénna drenáž)  a flutterom podľa polohy hlienu.

Heslom ich práce je „GEMS“

G – gentle – jemne

E –  efficient – efektívne

M – motivating – motivujúco

S – self supporting – sebestačne

V závere odznela prednáška z Inštitútu pre matku a dieťa z Varšavy od Urszuly Barawskej – Kowalczyk a problematiku inhalovania spracoval Prof. Henry Mazurek.

Všetci fyzioterapeuti sa zhodli, že hlavným cieľom by mala byť práca s čo najväčšou efektívnosťou, bez prílišného obmedzovania pacienta, čo si však vyžaduje obojstranný rešpekt a disciplínu.

 

počúvanie výdychu

inhalator