Preberanie šeku za projekt Vďaka za lepší dych

Kategória: Priatelia slaných detí | 0

V minulom roku sme boli oslovení p. Slávkou Kučovou, ktorá zastupuje charitatívnu organizáciu pri centrálne Severoatlantickej aliancie v Bruseli s názvom  NATO Wives Bazaar s možnosťou zúčastniť sa výberového systému projektov na podporu znevýhodnených skupín, najmä detí.  Naše združenie vypracovalo projekt s názvom Vďaka za lepší dych, ktorý bol zameraný na kúpu prenosných inhalátorov E-flow a bol mimoriadne úspešný.

Jednalo sa o účasť v silnej európskej konkurencii, pričom náš projekt sa umiestnil na krásnom 6. mieste z celkového počtu 24. Získali sme tak sumu 4535,20 €, ktoré sme použili na kúpu 6-tich inhalátorov pre slovenské deti s cystickou fibrózou.

Dňa 4. januára 2010 sa p. Jana Šipeková zúčastnila preberania symbolického šeku z rúk náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generála Ľubomíra Bulíka. Táto milá slávnosť bola veľkým zadosťučinením práce na spomínanom projekte, silnou morálnou podporou a motiváciou pre ďalšiu činnosť v oblasti pomoci ľuďom s cystickou fibrózou.

201003181556_nato_sek

,,NATO WIVES BAZAAR ASBL“ je neziskové združenie, oficiálne registrované v Belgicku od 26. aprila 2005 s cieľom organizovať aktivity a spoločenské akcie s na získanie finančných prostriedky na charitatívne účely a zapojenie manželiek a partnerov príslušníkov centrály NATO na podpore priateľstva v rámci tejto medzinárodnej  komunity. Hlavnou udalosťou roka je ,,Bazaar“, ktorý sa tradične koná tretiu nedeľu v novembri každý rok.

Neostáva nič iné, len vysloviť vrúcne ĎAKUJEME za lepší dych!

Článok na webe ministerstva obrany SR
foto: MO SR – Pavol Vitko