NATO Wives Bazaar

Kategória: Priatelia slaných detí | 0

Spotešením Vám oznamujeme, že sme sa tento rok zapojili do medzinárodného projektu NATO Wives Bazaar.

Čo je to „NATO Wives Bazaar“ ASBL?

Ide o neziskové združenie, oficiálne registrované v Belgicku ako ,,NATO WIVES BAZAAR ASBL“ od 26. aprila 2005 s cieľmi: organizovať aktivity a spoločenské akcie s cieľom získať finančné prostriedky na charitatívne účely a zapojiť manželky a partnerov príslušníkov centrály NATO, s cieľom podporiť priateľstvo v rámci tejto medzinárodnej  komunity.

Hlavnou udalosťou roka je ,,Bazaar“, ktorý sa tradične koná tretiu nedeľu v novembri každého roka. Slovensko sa tohto roku prvý krát zapojilo aj do reštauračnej časti. Ponúkali sa slovenské klobásky i pivo.  V predajnej časti stánku sa predávali vianočné gule, ľudovo-umelecké výrobky ako napr. modranská keramika, výšivky, drevené maličkosti.

200912150931_nato_bazaar


Kritériá zvažované pri výbere charitatívnych žiadateľov o dary:

  • konečný termín na predkladanie žiadostí o poskytnutie daru je 1. jún každého roka,
  • žiadosť musí byť na konkrétny projekt,
  • prednosť sa dáva projektom, ktoré by mali byť realizované s pomocou požadovaného daru,
  • dary nebudú prideľované na rozsiahle projekty.
  • prednosť sa dáva malým organizáciám,
  • prednosť sa dáva projektom, z ktorých by mohla mať prospech významná skupina osôb,
  • Charitatívna organizácia musí byť nezisková organizácia, oficiálne zaregistrovaná najmenej po dobu jedného roka.

Predloženie opätovnej žiadosti je možné len po uplynutí dvoch rokov od posledného žiadania.

Naša organizácia sa prihlásila s projektom Vďaka za lepší nádych. Cieľom projektu je uľahčiť deťom a mladým dospelým chorým na cystickú fibrózu ich každodenný zápas s ochorením a to zakúpením prenosných inhalátorov E-flow rapid, ktoré už mnohí poznáte. Tie inhalátory sú pomerne finančne náročné a mnohí ich oceňujete vďaka úspore času pri inhalácii ako aj pre ich malú hmotnosť. V projekte sme žiadali o príspevok na zakúpenie 15 prístrojov.
Už vieme, že sme sa s projektom umiestnili na krásnom 6 mieste spomedzi 22 projektov.

Dňa 21.12 2009 sa uskutoční Charitatívna ceremónia, kde aj Slovensko dostane symbolický šek. Tento šek obdrží práve naše združenie. Odovzdanie prebehne medzi sviatkami.