Ako postupovať pri výmene inhalátora

Kategória: Prístroje a pomôcky | 0

Po 10 rokoch používania som začala mať s mojím inhalátorom Pari Master problémy a preto som sa obrátila na spoločnosť Ferdinand Menzl, lekárska spoločnosť, s.r.o, ktorá doposiaľ zabezpečovala opravu a servis inhalátorov tejto značky, kde som sa dozvedela, že s touto spoločnosťou zdravotná poisťovňa neuzatvorila zmluvu na opravu a servis inhalátorov a uvedený inhalátor sa prestal vyrábať. Zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne, po preskúmaní situácie, mi oznámili, že vykonávať servis, prípadne posudzovať funkčnosť inhalátorov bude VZP ZDRAV-TECH, s.r.o. Po výmene niekoľkých e- mailov a telefonátov s majiteľom tejto spoločnosti s p. Hankócym prišli dvaja technici priamo ku mne domov, aby vyhodnotili technický stav inhalátora. O pár dní mi bol doručený posudok, podľa ktorého bol inhalátor uznaný za nadmerne opotrebovaný a nevhodný na ďalšie použitie. Na základe tohto posudku odborný lekár pre CF vyplnil „Žiadosť o súhlas zdravotnej poisťovne s úhradou nadlimitného množstva zdravotníckej pomôcky uvedenej v zozname zdravotníckych pomôcok“, ktorá bola doručená na Riaditeľstvo Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Prečo žiadosť o nadlimitné množstvo?

V Zozname kategorizovaných zdravotných pomôcok sa inhalátor PARI BOY SX, ktorý je schválenou náhradou za PARI MASTER prideľuje jednorázovo. Pred niekoľkými rokmi bol tento množstevný limit ohraničený 7 rokmi. Každý siedmy rok mohol pacient s CF požiadať o nový inhalátor. Teraz môže požiadať iba vtedy, keď zdravotnou poisťovňou určená spoločnosť uzná užívaný inhalátor, že je nadmerne opotrebovaný a jeho oprava by presahovala viac ako 50 % nákladov. Po schválení žiadosti revíznym lekárom vystavil odborný lekár pre CF lekársky poukaz na nový inhalátor. Na základe tohto lekárskeho poukazu môže vydať nový inhalátor každá výdajňa zdravotných pomôcok ako aj lekáreň.

Zhrnutie:

  1. Odborný posudok o nevhodnosti ďalšieho používania inhalátora
  2. Žiadosť o súhlas zdravotnej poisťovne s úhradou nadlimitného množstva zdravotnej pomôcky uvedenej v zozname kategorizovaný zdravotných pomôcok
  3. Stanovisko revízneho lekára k žiadosti
  4. Lekársky poukaz
  5. Dohoda o používaní zdravotníckej pomôcky (dohoda sa posiela spolu so Stanoviskom revízneho lekára k žiadosti, v tomto prípade sa vypĺňala dodatočne)

 

pariboy_sx