Zmena životného minima mení výšku príspevkov pre ZŤP

Kategória: Sociálna oblasť | 0

Príspevky na prepravu, diétne stravovanie, hygienu, prevádzku motorového vozidla či opatrovanie sa od júla zvyšujú. Ich suma sa odvíja od výšky životného minima, ktoré sa mení vždy k 1. júlu.

Výška životného minima  sa zvyšuje nasledovne:

 • 194,58 mesačne na jednu dospelú samostatne posudzovanú osobu
 • 135,74 mesačne na druhú spoločne posudzovanú osobu
 • 88,82 mesačne na nezaopatrené dieťa
201207021019_peniaze

Najaktuálnejšie kompenzačné príspevky pre ZŤP pacientov s cystickou fibrózou  sa zvyšujú takto:

 • 36,12 mesačne na peňažný príspevok na diétne stravovanie
 • 18,06 mesačne na peňažný príspevok súvisiaci s hygienou
 • 32,50 mesačne na peňažný  príspevok súvisiaci s prevádzkou motor. vozidla (benzín)
 • 99,28 mesačne na peňažný  príspevok na prepravu (napr.: taxík)

Najčastejšie sa pacientov s cystickou fibrózou týkajú tieto peňažné príspevky na opatrovanie:

 • 216,61 mesačne pri opatrovaní jednej odkázanej osoby ZŤP
 • 288,80 mesačne pri opatrovaní dvoch a viacerých odkázaných osôb ZŤP
 • 191,34 mesačne, ak odkázaná osoba ZŤP navštevuje sociálne zariadenie denne alebo školu v rozsahu viac ako 20 hod. týždenne
 • 270,76 mesačne pri opatrovaní dvoch a viac odkázaných osôb ZŤP, ktorí navštevujú denne soc. zariadenie alebo školu v rozsahu viac ako 20 hod. týždenne
 • 281,58 mesačne pri opatrovaní odkázanej osoby ZŤP, ktorá navštevuje denne sociálne zariadenie alebo školu v rozsahu viac ako 20 hod. týždenne a zároveň opatruje odkázanú osobu ZŤP, ktorá nenavštevuje sociálne zariadenie alebo školu vôbec alebo v rozsahu najviac 20 hod. týždenne