Otvorený prístup k údajom klinických štúdii

Kategória: Informácie | 0

European Medicines Agency (EMA) sa snaží presadiť zmeny, ktoré majú viesť k väčšej transparentnosti a dohľadu odbornej verejnosti nad vedeckými údajmi, získanými farmaceutickými spoločnosťami počas klinických štúdii. Ak chce farmaceutická firma uviesť na trh nový liek, musí ho podrobiť viacerým … >> viac

Odhalenie nepredpokladanej mutácie DCTN4

Kategória: Informácie | 0

Porovnanie DNA pacientov s najmiernejšími a najzávažnejšími formami ochorenia môže odhaliť gény podmieňujúce odolnosť a citlivosť voči bakteriálnym infekciám. Tento prístup viedol k objavu zriedkavej mutácie génu DCTN4 u pacientov najviac náchylných na skorý nástup pľúcnych infekcií. Gén DCTN4 kóduje … >> viac

Európsky rok dobrovoľníctva 2011

Kategória: Informácie | 0

Európska komisia vyhlásila rok 2011 (Rozhodnutie rady z 27. novembra 2009 2010/37/ES) Európskym rokom dobrovoľníctva. Národným koordinačným orgánom sa z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR stala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Všeobecným cieľom európskeho roka je podnietiť … >> viac

Pacienti s cystickou fibrózou v zdravotných poisťovniach v roku 2006

Kategória: Informácie | 0

Prehľadná štatistika o počtoch pacientov s diagnózou E84 cystická fibróza v jednotlivých zdravotných poisťovniach v roku 2006. V tabuľke sú počty pocientov v jednotlivých poisťovnich a relatívny podiel pacientov vzhľadom na ich celkový počet na Slovenku. zdravotná poisťovňa cystická fibróza  počet  relat. počet … >> viac

1 2